Ogrzewanie rynien montaż serwis naprawa przeglądy

Oferujemy serwis i naprawę elektrycznych instalacji przeciwoblodzeniowych ogrzewania rynien i rur spustowych, ogrzewania gzymsów, dachów itp. Warszawa mazowieckie i okolice.

Najczęstsze błędy jakie naprawiamy:

  • Naprawiamy przewody grzejne uszkodzone na wskutek niewłaściwego ich zamontowania.

  • Zmieniamy złe usytuowanie czujników wilgoci lub temperatury zewnętrznej.

  • Weryfikujemy ustawienia sterowników

  • Wymieniamy źle dobrane do warunków zewnętrznych przewody elektryczne.

  • Poprawiamy montaż przewodów elektrycznych z ułożonych bezpośrednio po dachu na trwały umocowany stabilnie do płaszczyzny dachu.

  • Wymieniamy nieszczelne systemy i puszki przyłączeniowe.

  • Wymieniamy pogryzione kable grzejne przez szkodniki takie jak szczury.

  • Dokładamy brakujące zabezpieczenia nadprądowe, przeciwporażeniowe.

  • Itp.