Ogrzewanie rur kanalizacyjnych szamba

Oferujemy elektryczne ogrzewanie rur odpływowych, rur kanalizacyjnych, szamb itp. Wszędzie tam gdzie woda jest narażona na zamarzanie a izolacja cieplna nie wystarcza, zaleca się wykonanie ogrzewania za pomocą przewodów grzejnych. Ogrzewanie to polega na montażu wzdłuż odpływów przewodów o odpowiednio dobranej mocy do średnicy rury i warunków otoczenia. W zależności od warunków technicznych kable montuje się wewnątrz rur lub pomiędzy nimi a ich izolacją.

W przypadku montażu przewodów grzejnych wewnątrz odpływów (min. rur kanalizacyjnych przydomowych) które odprowadzają różne detergenty chemiczne lub zanieczyszczenia z powietrza należy zastosować przewody z izolacją dostosowaną dla danego środowiska.

Dla naszych systemów zamarzająca rura kanalizacyjna lub szambo to nie problem.

Zamarznięta rura kanalizacyjna szambo