Ogrzewanie koryt, kanałów odpływowych

Ogrzewanie koryt, kanałów odpływowych

Oferujemy elektryczne ogrzewanie koryt odwodniających, kanałów odpływowych odprowadzające wodę z podjazdów, dziedzińców lub w zagłębieniach na dachach. Wszędzie tam gdzie może zamarznąć i trzeba udrożnić drogę dla wody deszczowej, wody ze roztopionego śniegu.

Jeżeli jest to możliwe np. w przypadku koryt betonowych przewody można zatopić w ich warstwie na etapie budowy.

Zamarźnięty odpływ liniowy, koryto odwodniające? Skontaktuj się z nami.

Zamarźnięty odpływ liniowy, koryto odwodniające

 

 

 

Autoryzacje i certyfikaty

Raychem Pro      Fronius Servise ParnterSolarWorld Certyfikowany partnerudt  Corab

Sklep jest w trybie podglądu