Podczas prowadzonych prac remontowych przez firmę trzecią przy studzience kanalizacyjnej, został uszkodzony obwód grzejny odpowiadający za ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rampy.
Uszkodzeniu uległy w paru miejscach przewód samoregulujący RAYCHEM EM2-XR. Wycięte kawałki przewodów grzejnych zastąpiono nowymi, połączenia wykonano dedykowanymi zestawami naprawczymi. Lokalizacja naprawy Warszawa.
Serwis naprawa wyciętych przewodów RAYCHEM EM2-XR

Wycięte przewodygrzejne

Naprawa uszkodzonego przewodu grzejnego

RAYCHEM EM2-XR przewód samoregulujacy

Mufa naprawcza przewód samoregulujący

Mufa naprawcza RAYCHEM