Ogrzewanie rynien i rur spustowych w centrum Warszawy. W tym bydynku była już wcześniej zamontowana instalacja grzejna ale niestety jej stan i jakość wykonania przez inną firmą nie pozwalał by ją uruchomić i użytkować. Został również wymieniony osprzęt elektryczny i sterowanie w dwóch rozdzielnicach elektrycznych. Nowe rozdzielnice przystosowano do zintegrowania z systemem BMS.

Nowa zainstalowana instalacja przeciwoblodzeniowa składa się z 600 mb przewodu samoregulującego RAYCHEM FroStop Black oraz trzech sterowników EMDR-10.

Przewody grzejne zostały zamontowane we wszystkich rynnach i rurach pionowych. Wykonane tak ogrzewanie elektryczne ma zabezpieczyć rynny przed ich zamarzaniem w okresie zimowym. Zamarznięte rynny często są powodem powstających na obróbce blacharskiej sopli.

Ogrzewanie rynien i rur spustowych Warszawa

Ogrzewanie rynien i rur

Rynna podgrzewana

Ogrzewanie rynien przewodem grzejnym

Ogrzewanie rur spustowych Warszawa

Jak ogrzać rynne na dachu

Jak przymocować puszkę elektryczną na dachu

RAYCHEM JB16-02 puszka

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe na dachu

Kable grzejne w rynnie

Kabel grzewczy w rynnie

Kable grzejne w rynnie

Ogrzewanie rynien montaż Warszawa

Ogrzewanie w rynnach

Instalacja elektryczna na dachu

Puszka elektryczna RAYCHEM

Skrzynka z zaciskami na dachu

Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna

Rozdzielnica elektryczna rynien

Czujnik temperatury EMDR-10

Rury na dachu UV

Instalacja elektryczna na dachu

Dławik kablowy z koryta kablowego