Przewód grzejny RAYCHEM EM2-XR stosuje się w miejscach o szczególnym natężeniu ruchu – na parkingach, rampach załadowczych, wjazdach do parkingów podziemnych a nawet na lądowiskach dla helikopterów i lotniskach. 

Zainstalowaliśmy ten przewód w systemie przeciwoblodzeniowym na rampie wjazdowej i wyjazdowej na parking podziemny w jednym z biurowców w Warszawie.

Efekt pracy systemu na rampie wyjazdowej tutaj.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe wjazdu na parking podziemny

nVent RAYCHEM EM2-XR przewód samoregulujący

Przewód grzejny pod kostkę brukową i do betonu