Elektryczne przeciwoblodzeniowe ogrzewanie gzymsów na jednym z budynków w Warszawie. Na zdjęciach również efekty aplikacji pracy po opadzie śniegu i brak śniegu na gzymsie. Podczas wcześniejszego remontu dachu i wymiany obróbki blacharskiej przewody grzejne zamontowano tuż pod blachą co pozwoliło na zatrzymanie estetyki zewnętrznej budynku i tym samym pozwoliło ukryć dużą ilość przewodów. W tym budynku zostały ogrzane również rynny i rury spustowe. Łączna długość przewodów samoregulujących 1200 mb.

Ogrzewanie gzymsów