Firma zewnętrzna wykonała ogrzewanie podjazdu ale nie zainstalowała przewodów grzejnych w dolnym korycie ACO co skutkowało zamarzaniem wody w okresie zimowym. 

Zamontowaliśmy przewód grzejny samoregulujący w izolacji odpornej na oleje, kwaśne deszcze itp nieprzyjazne ciecze.

Zamarzający odpływ wody

Ogrzewanie koryta ACO

Zamarzające koryto ACO